Behandel Filosofie

Doelstelling van het behandelen is dat men aan het eind van de behandelsessies een betere gezondheid heeft en dat de klachten weg zijn. Wenselijk is ook dat de bereikte gezondheidswinst na de behandeling stabiel blijft en zo mogelijk nog zelfs nog wat verbetert. Wij spreken dan over preventie. Daarvoor is een uitgekiend plan ontwikkeld, gebaseerd op resultaten uit het verleden. Wij kennen dan ook 3 behandel filosofieën: de “Basic”, de “Advanced” en de “Optimal”.

Basic

Primair is de praktijk Balans in te schakelen als er klachten zijn en waarop vervolgens diverse behandelingen volgen (zie onderstaande figuur). Bij de aanvang, de intake, en aan het eind van de behandelsessies worden een tweetal gezondheidstesten MYMOB afgenomen, die de status vaststellen van de klacht. Hierop wordt de gezondheidswinst bepaald. Deze winst kan voor veel cliënten maanden of zelfs jaren aanhouden, maar na verloop van tijd zwakt deze weer af.

1

Vaak wordt dit veroorzaakt doordat de hormonen weer minder goed gaan functioneren, het slapen minder wordt, de energie terugvalt, het herstel achter blijft en de pijn terugkomt. Op zich een normaal verschijnsel. Vaak heeft men hier geen erg in. Het gebeurd sneaky, sluipenderwijs. Vandaar dat er een “Advanced” behandeltraject beschikbaar is, waarbij een mogelijke terugval eerder geconstateerd kan worden, waarop bijgestuurd kan worden, eventueel in samenwerking met “Balans”.

Advanced

De “Advanced” behandelmethode test en toetst op regelmatige tijdstippen de gezondheid voor de aangegeven klacht en geeft richtlijnen die deze klachten in de toekomst minimaal moeten houden: Preventief sturen.

Ook hier worden, net als in de Basic-behandelmethode een tweetal gezondheidstesten uitgevoerd. Maar men kan thuis extra testen uitvoeren om te constateren of men nog op gezondheidskoers ligt of dat er bijgestuurd moet worden. De derde uit te voeren test vindt ongeveer 2 maanden na de laatste behandeling plaats.

Als de klacht weer opspeelt, of de gezondheidswinst weer terugvalt, komt dit met de test (3 of 4 of ..) naar voren.

Bij deze behandelmethode worden aan het eind van de behandelsessies ook richtlijnen meegegeven over welke bewegingen goed zijn, hoe het immuunsysteem opgekrikt kan worden, hoe men beter kan slapen, dat men voldoende water moet drinken en hoe men minder gestrestst kan raken etc. Deze richtlijnen zijn bedoeld om het lichaam een positieve “push” mee te geven, zodat de bereikte gezondheidswinst langer aanhoudt en dus robuuster wordt. Soms wordt er dus iets extra’s van de cliënt gevraagd om de gezondheid in de juiste banen te leiden.

Als er sprake is van een chronische klacht, dan kan het verstandig zijn om op regelmatige tijdstippen (denkend aan eens per 3 – 4 maanden) een extra behandeling te ondergaan. Dan zal er vanuit een preventief oogpunt behandeld worden. Mocht blijken dat de klacht weer eerder opspeelt, dan kan men natuurlijk eerder aan de bel trekken

Optimal

Dit lijkt het meest wenselijke behandeltraject, die ook de meeste winst oplevert. De meerwaarde wordt geboekt nadat de behandelingen ten einde zijn. Dit klinkt vreemd, maar doordat er tijdens de intake een gedegen bodyscan wordt uitgevoerd (dit is de gezondheidstest 1), is er meer bekend over de status van het lichaam en de geest. Ook aan het eind van de behandelsessies wordt er een verkorte bodyscan uitgevoerd, om de bereikte status vast te kunnen leggen. Tijdens de body-scan wordt er gekeken naar algemene zaken als: de lichamelijke en de geestelijke conditie, de weerstand, de stress, de zuurtegraad, het zuurstofgehalte en het waterniveau.

2

Daarnaast wordt gekeken naar mogelijke ruggenwervelscheefstand, beknellingen, gebrek aan vitamines en mineralen, blokkades, onderhuidse tekortkomingen, invloed van straling, hormoonsituatie, ontgifting, status van de darmen etc..

Met behulp van deze gegevens zal er een op maat gesneden “Prikkel je Gezond”-rapport komen, waarin de 8 sturende elementen opgenomen zijn, waarmee u uw gezondheid de juiste richting geeft: voeding, slapen, bewegen, lichaamssturing, ont-stressen, bewustwording, immuunsysteem en drainage. Eventueel zal het rapport aangevuld worden met extra aandachtspunten die naar voren gekomen zijn bij de uitgevoerde scans.

Aan de hand hiervan kan de cliënt de eerstkomende maanden vooruit. Na ca. twee maanden krijgt hij of zij via de website, of persoonlijk via de post, een nieuw gezondheidsformulier opgestuurd. Dit kan de cliënt gebruiken als verificatie of de verwachte gezondheidswinst een feit is. Mocht dit niet het geval zijn dan kan de cliënt terugkomen om dit doel alsnog te behalen. Dit betekent dat er een aanvulling komt op de laatste richtlijnen uit het “Prikkel Je Gezond”- rapport. We hopen hiermee de cliënt te stimuleren zelf het heft in handen te nemen en te blijven testen en evalueren, met als uiteindelijk doel dat de cliënt bereid is een permanente gedragsverandering door te voeren die winst oplevert.