Intake, meet en weet

meetVoor het maken van een telefonische afspraak is geen verwijzing van de huisarts nodig. Als telefonisch de afspraak vaststaat kunt u een vragenlijst thuisgestuurd krijgen. Deze vragenlijst dient u voor uw afspraak per post te retourneren en wordt op de dag van het onderzoek met u besproken. Tijdens de intake wordt gevraagd naar uw huidige klachten, voorgeschiedenis, leefwijze, bijzondere gewoontes en mogelijke medicaties, enzovoorts. Omdat elk lichaam en geest voor ieder mens uniek zijn, is het bij de intake van belang alle bijzonderheden goed in kaart te brengen. Sommige medicaties kunnen ertoe leiden dat er ook contact opgenomen moet worden met degene die de medicatie heeft uitgeschreven. Soms zijn er foto’s gemaakt in het ziekenhuis en is het vaak verstandig deze mee te nemen bij de intake.

Tijdens de intake kunnen diverse zaken gemeten worden, voor zover ze van belang kunnen zijn: bloeddruk, zuurtegraad, reactievermogen van het zenuwstelsel, tenderpoints, lokaliseren diverse ontstekingen, grootte van zwelling, evt. foto’s om de uitgangssituatie vast te leggen etc.

Als dit alles bekend is wordt er een behandelplan opgesteld en kan er vaak direct met een behandeling gestart worden. De intake, samen met een eerste behandeling, zal ongeveer 1,5 tot 2 uur in beslag nemen. Indien men akkoord gaat worden er diverse papieren uitgereikt: een behandelovereenkomst, een gezondheidssituatieschets, een bijsluiter en een cliënten informatie overzicht. De gezondheidssituatieschets en de bijsluiter kunt u ook downloaden

Verder geldt dat de intake vrij van kosten is, maar als er daadwerkelijk ook een behandeling volgt, dat wordt deze doorbelast als één consult. De behandelkosten vallen niet onder het basispakket en de eigenbijdrage wordt niet aangetast.

Wat te doen en wat te laten

  • Zorg ervoor dat er een pasje van de zorgverzekering bij het eerste bezoek beschikbaar is
  • Zorg ervoor dat de huid niet vettig is; dit t.b.v. mogelijk plakken van plakkers op de huid