Ziekmakers

De leefstijl bepaalt de biochemie in het lichaam, die bepaalt de gezondheid en de vitaliteit. Evenwicht in de biochemie is een voorwaarde voor gezondheid. Het lichaam houdt zichzelf gezond door talloze regelmechanismen en die door middel van terugkoppelingen vele evenwichten handhaven. Chronische ziekten wordt voorafgegaan door acute of sluipende ontregelingen van dit systeem.
Als we zelf geen halt toeroepen , dan roept de biochemie op een bepaald moment: HOOOOO. Op zes verschillende wijzen kan het lichaam uit de pas gaan lopen, resp. uit balans komen. Dat houdt in dat de levensstijl aangepast dient te worden, anders raken we meer en meer de weg kwijt. Een chronische kwaal is zoiets; het lichaam komt niet meer terug in zijn oorspronkelijke situatie. Er is geen andere weg. Als ziekte toeslaat, moet het lichaam zich weer opnieuw instellen, resetten.
De zes ontregelende effecten, noem het ziekmakers, zijn: hyperaciditeit (H) (oververzuring), ontsteking (O), oxidatie(O), overbelasting van het stress-systeem(O), overbelasting van de alvleesklier(O), overbelasting van de darm(O). Als alles normaal functioneert is de biochemie goed, want dan zijn de regelkringen niet gestoord. Als een van deze basisvoorwaarden niet goed geregeld zijn, dan is de kans op ziekte groot. Van deze ziekmakers is een ontregeld immuunsysteem, in de vorm van verhoogde ontstekingsactiviteit, ontregelaars. En verdient dan ook de meeste aandacht.

De gevolgen en hoe dit te repareren is wordt hier aangegeven. Maar een ding is duidelijk: de levensstijl dient aangepast te worden.

Verzuring

Iedereen verzuurt en daar ontkomen we niet aan, vooral door onze westerse leefcultuur krijgen we veel te veel verzurende stoffen binnen en dit zorgt mede voor…

Ontstekingen

“Stille” ontsteking is de belangrijkste ziekmaker. Bij veel mensen ontstaat er een verhoogde ontstekingsactiviteit doordat ons immuunsysteem over reageert…

Oxidatie

In alle biologische processen speelt zuurstof een dubbele rol. Aan de ene kant is het een onmisbaar element voor leven (=leven brengend en dan zuurstof genoemd)…

Overbelasting van het Stress-systeem

De wereld wordt beheerst door tijdgebrek en tijdsdruk. Dit levert veel stress op en geeft een gevoel van spanning in het lichaam. Dit kan niet alleen fysieke…

Overbelasting van de Alvleesklier

De alvleesklier produceert alvleesklier sap en hormonen. Het sap bestaat uit enzymen die mede het voedsel verteren. De enzymen kunnen eiwitten, vetten en…

Overbelasting van de Darm

De darmen kunnen door overmatige gisting en rotting vervuild raken. Niet alleen vervuild, maar er kunnen ook ontstekingen ontstaan. De gistings- en rottingsproducten…