Ont-stress

Ziekte en stress slaan minder hard toe wanneer er een goed werkend sociaal netwerk is. Een hechte samenleving waar men deel van uitmaakt leidt niet tot isolement, men speelt een rol van betekenis en waardering. Dit geldt zeker wanner men zich open stelt kan ontvangen en kan geven. Het prikkelt op een positieve manier de gezondheid en leidt tot minder stress. Het geeft een gevoel van verbondenheid, geborgenheid en veiligheid. De laatste jaren is onze gemeenschap meer en meer individueler van aard geworden. Dit maakt het leven ongezonder en zwaarder. Investeer in je netwerk en denk aan het motto: “houd je vrienden warm, dat maakt de dokter arm.”

  • Maak deel uit van een sociaal netwerk: familie, club, sport, hobby, partner
  • Heb regelmatig contact met het sociale netwerk
  • Sta open voor de ander en de ander geeft dit terug
  • Deel schouderklopjes uit; je krijgt het terug
  • Ont-stress en lach: doe elke dag oefeningen
  • Geniet van de kleine dingen om je heen, zie elke keer iets nieuws
  • Zorg dat eenzaamheid geen vat op je krijgt