Paul55

Paul van de Walle

Werkt vanuit de visie “Prikkel je Gezond” als complementair natuurgeneeskundig therapeut samen met verschillende specialisten in de regio. Met mijn afgeronde wetenschappelijke studie op biomedisch terrein en de jarenlange ervaring in mijn praktijk, kan ik verbanden leggen tussen kwalen, mogelijke oorzaken en daarvoor oplossingen aandragen.

Na mijn studies aan de universiteit in Twente heb ik diverse jaren in het bedrijfsleven gewerkt, mede om daar allerlei (proces)optimalisaties door te voeren. Wat daarbij opviel is dat nogal eens vergeten werd dat de mens hierbij toch centraal staat. Als een persoon optimaal kan functioneren, dan zal deze persoon en daarmee ook zijn omgeving (relaties, vrienden, bedrijfsleven, gemeenschap) daar baat bij hebben. Dat besef wilde ik meer en meer een concrete invulling geven en vijftien jaar terug heb ik besloten het roer om te gooien en mijn passie voor het optimaliseren van het fysieke en geestelijk functioneren van de mens meer handen en voeten te geven. Dit proces is in drie stappen verlopen.

In eerste instantie ben ik begonnen met een praktijk aan huis, waar ik diensten aanbood om pijn weg te nemen en mensen gezond te maken. Dit, door me werpen op het behandelen van mensen met specifieke klachten of verstoringen in het lichaam, zoals pijn, bewegingsproblemen, slaapproblemen, stress etc. (symptoombehandeling). In deze periode heb ik allerlei contacten gelegd en ben ik meer gaan samenwerken met medisch specialisten en fitnesscentra in mijn omgeving.

Vervolgens ben ik uitgenodigd door een shiatsu-specialist op het gebied van lichamelijke en geestelijke klachten, Gerard van Schijndel, om meer te gaan samenwerken en gezamenlijk in Gemert praktijk te houden. Hierdoor heb ik ervaren dat er meerdere wegen naar Rome leiden en dat het behandelen van lichamelijk en geestelijk ongemak vanuit verschillende invalshoeken beter resultaat oplevert: mogelijkheden met massage, drukpuntmassage, counseling en voeding boden zich aan. Tevens bleek ook dat de oorzaken van ongemakken en kwalen beter in beeld te brengen waren met onder meer diepere analyses en bio-resonantie. Na het plotseling overlijden van Gerard heb ik de praktijk volledig overgenomen en gerund tot juni 2015.

Uiteindelijk is besloten om de werkzaamheden te gaan concentreren in Beek en Donk, na een grondige renovatie van de praktijk aldaar. Ook kreeg het optimaal functioneren van de mens meer duidelijke handen en voeten. Het is een bekend gegeven dat naarmate mensen ouder worden er langzamerhand ook meer klachten kunnen gaan ontstaan doordat interne processen ontregeld raken, met als gevolg: toename van ontstekingen, ontregeling van het immuunsysteem, afname van beweeglijkheid etc..

Met de verkregen inzichten en met behulp van de, in Gemert, gebruikte methoden heb ik een manier ontwikkeld om ook preventief aan de gezondheid te werken: we kunnen het lichaam in een soort turbostand zetten waardoor het weer beter kan functioneren onder het motto:

PRIKKEL JE GEZOND