Overbelasting van de Darm

De darmen kunnen door overmatige gisting en rotting vervuild raken. Niet alleen vervuild, maar er kunnen ook ontstekingen ontstaan. De gistings- en rottingsproducten bereiken via de darmwand de bloedbanen en de organen. Wanneer de darmflora verstoord is, levert dat een groot probleem op voor het metabolisme. Ten eerste moeten we beseffen dat zaken als het te veel eten van vlees, te veel medicijnen nuttigen en te veel frisdrank of geraffineerde witmeel producten de darmflora kan verstoren.

Wat medicijnen betreft is een eenvoudige antibiotica al overbelastend voor de darmflora. Het maagslijmvlies raakt aangetast en de filterwerking wordt verminderd. Het maagslijmvlies werkt normaal gesproken als een filter. Het laat ongewenste stoffen in de darmen zodat ze niet in het lichaam komen. Als door een verstoorde darmflora en maagslijmvlies deze stoffen toch in het lichaam komen worden daar ontstekingen veroorzaakt.

Vlees, casomorfinen in melk, graanproducten en nachtschadegroenten zijn voorbeelden van producten die veel ontstekingen veroorzaken wanneer er sprake is van een verstoorde darmflora. Door de ontstekingen gaat de structuur van de darmwand veranderen en kunnen ongewenste etensresten direct de bloedbaan bereiken die aan de andere kant van de darmwand zit (dit wordt lekkende darm, of Leaky Gut genoemd).
Hierdoor daalt de weerstand en het immuunsysteem raakt uit balans. Allergische reacties ontstaan en veel vitamines, waaronder B12, en mineralen worden minder goed opgenomen. Het gevolg van verminderde B12 opname is vermoeidheid, lusteloosheid en hoofdpijn,.

Verminderen van overbelaste darmen

Een stelregel is dat de darmen niet te veel belast moeten worden met te veel of te snel eten. Belast de darmen niet met junkfood en stress. Kauw het eten goed voor, zeker bij elke hap minstens 20 keer, tot het vloeibaar is of automatisch uit de mond verdwijnt. Hierdoor worden de darmen zo weinig mogelijk belast en kunnen zoveel mogelijk vitamines en mineralen uit het eten gehaald worden.

Zoek ook uit welke stoffen in de voedingsmiddelen allergische reacties vertonen. Wees kritisch op wat er gegeten wordt, mijdt veel vlees, frisdranken, geraffineerde producten. Allergologen zijn hierin gespecialiseerd, maar ook de bio-resonantie kan hier sterke ondersteuning in verlenen.